Jämställdhet och likabehandling i förskola och skola

Jämställdhet och likabehandling i förskola och skola
Föreläsning om normkritisk pedagogik i praktiken, med senaste forskningen, konkreta exempel, tips och diskussion.

Granskningar visar att det är få skolor som arbetar systematiskt med jämställdhets- och likabehandlingsuppdragen. I denna föreläsning ges kunskap om kraven, men framförallt om praktiken: Hur kan lika villkor göras. 

Lisa har som genuspedagog i 15 års tid stor erfarenhet av hur förskolor och skolor tagit sig an uppdragen på olika sätt, skrivit handböcker för pedagoger, analyserat framgångsfaktorer och fällor, och haft många arbetslag i handledning. Denna föreläsning riktar sig till all skolpersonal (och föräldrar) och konkretiserar läroplanernas jämställdhetsformuleringar och ger förslag på konkret jämställdhets- och likabehandlingsarbete i bemötande och undervisning. 


Föreläsningen innehåller:

  • Forskning om jämställdhet och bemötande i förskola-skola idag
  • Vad är uppdraget och vad förespråkar Skolverket och DO?
  • Hur görs en pedagogik, didaktik, studievägledning och bemötande som är genusmedveten och normkritisk?
  • Hur görs ett jämställdhets- och likabehandlingsarbete i praktiken?
  • Vad innebär ”aktiva åtgärder” på en förskola-skola och hur bör riktlinjer och rutiner se ut, dvs. diskrimineringslagens krav på skolan. 

Lisa har tillsammans med Mia Heikkilä, docent i pedagogik, skrivit boken ”Arbeta med jämställdhet i förskolan. Med normmedveten pedagogik”, ”Handbok för en skola för alla” för gymnasielärare om jämställdhetsarbete, med Johanna Sjons. Under våren 2018 utges ”Diskrimineringslagen – En handbok för chefer” som Lisa skrivit tillsammans med Inclusion Academy-konsulterna Frida Ohlsson Sandahl och Matilda Andersson.


Kontakta Inclusion Academy gällande Jämställdhet och likabehandling i förskola och skola

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.