Metoo – hur går vi vidare?

Metoo – hur går vi vidare?En interaktiv föreläsning om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och om hur vi kan skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Matilda Bergkvist erbjuder en interaktiv föreläsning på ca 2-3 timmar om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och om hur man kan arbeta förebyggande i vardagen för att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Utbildningen kan både rikta sig till medarbetare eller chefer och anpassas därefter.

Förslag på innehåll i föreläsningen (kan även skräddarsys):
  • Vad har vi lärt oss från #metoo?
  • Vad är sexuella trakasserier?
  • God arbetsmiljö – vad är det?
  • Riskfaktorer och hinder på arbetsplatsen
  • Härskartekniker och främjartekniker
  • Friskfaktorer och förebyggande arbete
  • Diskussion
Deltagarna får flera gånger under föreläsningarnas gång möjlighet att reflektera med personen som sitter bredvid kring framtagna frågeställningar. 

Kontakta Inclusion Academy gällande Metoo – hur går vi vidare?

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.