Mångfald och inkludering - en verksamhetsstrategi för kompetensförsörjning

Mångfald och inkludering - en verksamhetsstrategi för kompetensförsörjning
De allra flesta branscher står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning idag. En stor del av företagen upplever att tillgång till rätt kompetens är ett stort hinder för tillväxt.

De allra flesta branscher står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning idag och en stor del av Sveriges små och medelstora företag upplever att tillgång till rätt kompetens är ett stort hinder för tillväxt. Men kan det vara så att det finns kompetens på arbetsmarknaden men att vi inte hittar den för att vi inte letar på rätt sätt eller inte bygger organisationer som värdesätter och inkluderar alla olika typer av medarbetare? I den här föreläsningen utforskar vi hur mångfaldsrika och inkluderande organisationer kan attrahera och rekrytera från en bredare bas men också hur de kan behålla kompetensen på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det är viktiga nycklar i att hantera utmaningarna som kompetensförsörjning utgör idag. Innehåll:

  • Mångfald – vad är det och varför behöver vi arbeta med det?
  • Inkludering i praktiken och vad inkluderande organisationer kännetecknas av i fråga om ledarskap och arbetsmiljö
  • Mångfald + inkludering – vad säger forskningen?
  • Mångfald + inkludering – nycklar för att hantera strategisk kompetensförsörjning
  • Bryta mönster och tänka nytt för förändring