Lönekartläggningar

LönekartläggningarFå kunskap och stöd i hur ni genomför en lönekartläggning samt hur ni kan redovisa resultatet enligt diskrimineringslagens krav.

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare årligen genomför lönekartläggningar. Få kunskap och stöd i hur ni genomför en lönekartläggning samt hur ni kan redovisa resultatet enligt diskrimineringslagens krav.