Jämställdhet, mångfald och inkludering – vad, varför och hur?

Jämställdhet, mångfald och inkludering – vad, varför och hur?
Att bygga jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer pratas det mycket om idag. Vad innebär begreppen, hur hänger de ihop och HUR bygger vi inkludering i praktiken?

Att arbeta och leda på ett jämställt, mångfaldsrikt och inkluderande sätt leder till smartare och bättre organisationer. Men det kan också vara svårt att förändra organisationer utifrån de här perspektiven, ofta på grund av våra förutfattade meningar eller förväntningar, så kallad unconscious bias. Den här föreläsningen/workshopen passar väldigt bra om ni är i början av er resa och behöver bygga kunskap och få i gång reflektion och dialog för ökad medvetenhet och insikt. Eller om ni redan arbetat med frågorna ett tag men kanske behöver återkoppla till ert ’varför’ och reda ut begreppen med gemensam reflektion och dialog. Innehåll:

  • Begrepp och sammanhang - vad innebär egentligen jämställdhet, mångfald, jämlikhet och inkludering? Vi reder ut begreppen och utforskar hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra.
  • Unconscious bias och deras påverkan på våra synsätt, processer, beslut och bemötande samt normer och privilegier
  • Pusselbitarna för en inkluderande miljö och hur man ’gör’ inkludering som individ och i sin arbetsmiljö
  • Vad säger forskningen? Vi tittar på effekterna av mångfald och inkludering i fråga om ökad innovationskraft, högre medarbetarengagemang och kundnöjdhet, arbetsgivarvarumärke mm
  • Hur rutiner, processer och strukturer kan se ut för att möjliggöra ett mer jämställt och inkluderande förhållningssätt i organisationen
  • Metoder och verktyg
 

Kontakta Inclusion Academy gällande Jämställdhet, mångfald och inkludering – vad, varför och hur?

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.