Mångfald – besvärligt härligt!

Mångfald – besvärligt härligt!
Vad menar vi egentligen med mångfald och hur görs den? – En inspirerande och rolig föreläsning som väcker tankar och nya perspektiv.

Vad menar vi egentligen med mångfald och hur görs den? En inspirerande och rolig föreläsning som väcker tankar och nya perspektiv. Är mångfald en rättighetsfråga eller lönsamhetsfråga – eller både och? Får man skratta åt rasister? Var är egentligen jämställdhet? Vad har HBT med jobbet att göra? Är religion en aktuell fråga i Sverige? Vad betyder de moderna orden normkritik och intersektionalitet? Är det skillnad på att bemötas och mötas? Finns det verkligen lagar och forskning inom dessa områden? ”Annan” etnisk bakgrund – annan än vad? Genom att dela med sig av egna erfarenheter och backa upp med forskning får deltagarna en förståelse för möten mellan människor och hur dessa kan gå både rätt och fel. Lite fakta, lite historia och många funderingar. Den största mångfalden finns kanske kring definitionen av ordet mångfald. Hur kan du själv spela roll? Rättighet, lönsamhet, möjlighet, verklighet? Varför jobbar vi med dessa frågor? Vilka roller spelar du och vilka roller får andra dig att spela? Vad menar vi egentligen med mångfald och framför allt, om det nu är så viktigt, hur görs den? Ur innehållet

  • Det är genom ord vi till stor del kommunicerar. Hur uppfattas olika ord och vad händer med dem över tid? Vi samtalar om ord som kan uppfattas som rasistiska, sexistiska, homofoba eller islamofoba. Hur bemöter vi varandra?
  • Vi vill också syna vad användandet av ord har för påverkan på oss själva. Hur låter vi etiketter och roller styra oss? Hur kan vi göra oberoende val i stället?
  • Hur gör vi makt? Jämställdhet, jämlikhet och demokrati är inget vi har – det är något vi gör hela tiden och det måste underhållas, som vilken kondis som helst helt enkelt. Om vi får gott om tid går vi igenom härskarteknikerna.
  • Vad är en samhällsnorm? Hur kan den se ut och hur påverkar den oss? Varför väljer vi så ofta lika? Vad är privilegier och vem har dem och när?
  • Hur påverkar detta vår rekrytering och kompetensförsörjning? Vår produktion och vår lönsamhet? Vem vill jobba hos oss och köpa våra produkter? Hur ger vi service och får alla den vård de ska ha?
  • Samtliga föreläsningar utformas i samråd med kunden. Genom en intervju får jag en bild av vad just ni behöver och vill ha.
Jag använder normkritisk pedagogik och tar utgångspunkt i intersektionalistisk teori. Det innebär att deltagarna samtalar om och synar flera olika maktstrukturer samtidigt. Hur påverkar etnicitet och klass varandra? Hur påverkar funktionsnedsättning och kön varandra? Hur hänger sexuell läggning, könsidentitet och biologiskt kön ihop? Vad har religion med saken att göra och hänger det ihop med geografi? Att granska normen i stället för minoriteten, att granska mig i stället för dig, att fundera över hur och varför vi skapar ett ”vi” och ett ”dom”. Vi kommer också att problematisera att vi kategoriserar och fundera över vad som händer när vi gör det och när vi inte gör det.