Jämlik service - en introduktion

Jämlik service - en introduktionEn föreläsning om jämlik service och vad ett normkritiskt perspektiv handlar om.

Hur kan vi råka skapa ojämlikhet? Hur påverkar samhällets strukturer din verksamhet? Hur kan vi aktivt i vår arbetsvardag arbeta för att nå mål om jämlik service? Föreläsningen ger en grundläggande introduktion i ämnet, berör de olika diskrimineringsgrunderna samt tydliggör vad normkritiska perspektiv handlar om. 

För kommuner och myndigheter finns tydliga direktiv om jämlik service gentemot medborgare. i det ingår exempelvis jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och inkludering av personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet, social bakgrund, etnicitet eller religion. För att kunna ge jämlik service behövs grundläggande kunskaper om genus, normer, ojämlikhet och diskriminering men även hur ett systematiskt främjande, inkluderande och förebyggande arbete går till.

Kontakta Inclusion Academy gällande Jämlik service - en introduktion

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.