Integrera Flera: Integrationsföreläsning

Integrera Flera: Integrationsföreläsning
Charbel visar vad nyanlända genomgår vid flykt, sin första tid i Sverige och nya strukturer och normer.

Charbél Gabro visar vad nyanlända genomgår vid flykt, under sin första tid i Sverige och när de möter nya strukturer och normer. Integrera Flera är en blandning av föreläsning, film, rollspel och värderingsövningar. Charbél talar om mångfald och kulturkrockar som kan uppstå dels för individen vid anpassning till det nya samhället, men även hos personer som möter nyanlända. Med detta som bakgrund fortsätter föreläsningen kring hur man kan skapa ett inkluderande och inbjudande arbetssätt.

Kontakta Inclusion Academy gällande Integrera Flera: Integrationsföreläsning

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.