Hur känns det att vara adopterad?

Hur känns det att vara adopterad?
Föreläsningen tar upp konkreta exempel och perspektiv på hur olika adoption kan upplevas av adopterade och orsaker till det m m

Föreläsningen tar upp konkreta exempel och perspektiv på:

• Hur olika adoption kan upplevas av adopterade och orsaker till det
• Möjligheter och utmaningar i positionen som adopterad (såsom förhållande till trauma, separationer, anknytningsmönster, möten med rasism, funktionsvariationer, kontakt med ursprungsland/-familj, etc)
• Vad som kan vara särskilt viktigt att tänka på i mötet med adopterade och deras närstående anpassat utifrån er specifika verksamhet (t ex skola, socialtjänst, psykiatri, HVB-hem, etc), samt
• Konkreta exempel på hur du skapar ett gott bemötande i kontakten med adopterade och deras närstående.

Ramar (tidsåtgång, målgrupp, möjliga variationer):

Målgrupp: Alla som möter adopterade i ditt arbete samt för närstående till någon adopterad.

Tidsåtgång: Allt ifrån en timme upp till en heldag eller en föreläsningsserie, beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål.  

Kontakta Inclusion Academy gällande Hur känns det att vara adopterad?

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.