Hur känns det att vara adopterad?

Hur känns det att vara adopterad?Föreläsningen tar upp konkreta exempel och perspektiv på hur olika adoption kan upplevas av adopterade och orsaker till det m m

Föreläsningen tar upp konkreta exempel och perspektiv på:

• Hur olika adoption kan upplevas av adopterade och orsaker till det
• Möjligheter och utmaningar i positionen som adopterad (såsom förhållande till trauma, separationer, anknytningsmönster, möten med rasism, funktionsvariationer, kontakt med ursprungsland/-familj, etc)
• Vad som kan vara särskilt viktigt att tänka på i mötet med adopterade och deras närstående anpassat utifrån er specifika verksamhet (t ex skola, socialtjänst, psykiatri, HVB-hem, etc), samt
• Konkreta exempel på hur du skapar ett gott bemötande i kontakten med adopterade och deras närstående.

Ramar (tidsåtgång, målgrupp, möjliga variationer):

Målgrupp: Alla som möter adopterade i ditt arbete samt för närstående till någon adopterad.

Tidsåtgång: Allt ifrån en timme upp till en heldag eller en föreläsningsserie, beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål.  

Kontakta Inclusion Academy gällande Hur känns det att vara adopterad?

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.