Processtöd kring aktiva åtgärder

Processtöd kring aktiva åtgärderKunskap och stöd i vad de nya kraven i diskrimineringslagen innebär för er och hur ni uppfyller kraven om aktiva åtgärder.

Kunskap och stöd i vad de nya kraven i diskrimineringslagen innebär för er och hur ni uppfyller kraven om aktiva åtgärder.
  • Vad omfattar de nya kraven i diskrimineringslagen?
  • Hur gör ni en undersökning och analys av risker för diskriminering i er organisation?
  • Vilka åtgärder kan ert arbete med aktiva åtgärder omfatta?
  • Hur kan arbetet med aktiva åtgärder följas upp? Hur kan dokumentationen av ert arbete med aktiva åtgärder utformas?