Kvalitets- och mångfaldssäkra rekryteringsprocessen

Kvalitets- och mångfaldssäkra rekryteringsprocessenProcessutveckling och utbildning för att skapa kompetensbaserad och ickediskriminerande rekrytering.

Processutveckling och utbildning för att skapa kompetensbaserad och ickediskriminerande rekrytering. Innehåll:
  • Genomgång av organisationens nuvarande rekryteringsprocess
  • Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen generellt (tex kompetensbaserad rekrytering)
  • Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
  • Utformning av stöddokument för den reviderade rekryteringsprocessen (på intranät)
  • Utbildning av HR-personal och rekryterande chefer

Kontakta Inclusion Academy gällande Kvalitets- och mångfaldssäkra rekryteringsprocessen

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.