En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!

En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!
År 2024 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer i teknikbranschen och samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen.

De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen men trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar inom tech. Varför är det så och vad kan vi göra åt det? I den här föreläsningen tittar vi på vilka utmaningarna men framför allt lösningarna är för att attrahera, rekrytera och behålla kvinnor. Självklart tar vi också an den här frågan brett utifrån fler mångfaldsperspektiv i en bransch som fullkomligt skriker efter kompetens. Föreläsningen baseras på Saras rapport med samma namn, i vilken hon ut identifierat utmaningar samt avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer. Innehåll:

  • Könsfördelningen i teknikbranschen idag och utvecklingen över tid
  • Utmaningar i att öka andelen kvinnor och hinder för mer mångfaldsrika organisationer
  • Strategi, nulägesanalys och handlingsplan för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer
  • Best practices, insatser och innovativa lösningar som ger resultat (och vad man ska undvika)
  • Tips och råd på vägen

Kontakta Inclusion Academy gällande En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.