De fyra rummens betydelse för integration och etablering

De fyra rummens betydelse för integration och etablering
Genom sina erfarenheter har Kadir Meral kartlagt fyra rum som har stor betydelse för en lyckad integration, etablering och inkludering av nyanlända i samhället.

Integration och etablering av nyanlända kräver rätt insatser. Det kräver vilja, kunskap och mod på individ, grupp och samhällsnivå.

Genom sina erfarenheter har Kadir Meral kartlagt fyra rum som har stor betydelse för en lyckad integration, etablering och inkludering av nyanlända i samhället. Dessa rum är klassrummet, omklädningsrummet, fikarummet och hjärterummet. Genom att få tillgång till dessa rum blir man som nyanländ genomsköljd av det svenska språket, normer, värderingar och vardag. Det sker då ett ömsesidigt lärande och integration mellan människor från olika kulturer, normer och traditioner.

För att få tillgång till dessa rum behöver civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet öppna dörrarna. Det räcker inte med att bara öppna dörren, man behöver också kontinuerligt jobba för att inkludera dessa människor i sina grupper och organisationer. Hur? Det får ni höra från Kadir Meral.

Kontakta Inclusion Academy gällande De fyra rummens betydelse för integration och etablering

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.