Matilda Bergkvist

Matilda BergkvistFöreläsare, utbildare och expertstöd. Expert på hur organisationer och ledare kan arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering i sin vardag.

Matilda Bergkvist är jämställdhets- och mångfaldskonsult och expert på diskriminering, aktiva åtgärder och inkluderande ledarskap. Hon är utbildad inom genusvetenskap, diskrimineringsrätt, och organisation och ledarskap och arbetar sedan 2013 som föreläsare och konsult. Matilda har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med att skapa inkluderande organisationer, och hjälper nu i sin roll som konsult ledare och organisationer att arbeta med jämställdhet, mångfald, inkludering och psykosocial arbetsmiljö i sin vardag. Matilda kan hjälpa er med att göra kartläggningar, ta fram strategier och handlingsplaner och processleda inkluderingsarbetet.