Gabriella Fägerlind

Gabriella FägerlindFöreläsare, utbildare och expertstöd. Gabriella arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom främst privat sektor, myndigheter och kommuner.

Genom praktiska exempel och forskning visar Gabriella att mångfald inte bara handlar om blandningen i arbetskraften, utan minst lika mycket om att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen och se till att processer och rutiner stödjer arbetet med mångfald. Hur är vårt beteende mot varandra på arbetsplatsen – är det inkluderande? Har vi medvetandegjort och utmanat föreställningar och attityder hos oss själva? Finns det rutiner i vår rekryteringsprocess och karriärutveckling på arbetsplatsen som sätter krokben för att öka mångfalden på alla nivåer i organisationen? Gabriella arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till exempel att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, använda mångfaldsverktygslådan, arbeta med ledarutveckling och organisationsutveckling, göra nulägesanalyser, ta fram mångfalds- och jämställdhetsplaner, göra lönekartläggningar samt starta arbetsgrupper för jämställdhet och mångfald. Gabriella har skrivit böckerna "Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling" och "Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats". Gabriella är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola, och sedan 2015 inskriven som doktorand på KTH. Områden:
Jämställdhet, mångfald, ledarskap, diskriminering, lagstiftning, kränkande särbehandling, aktiva åtgärder, härskartekniker, normer och normkritik, inkluderande arbetsplats och kultur, jämställdhets- och mångfaldssäkrad rekrytering, lönekartläggning, mäta och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Kontakta Inclusion Academy gällande Gabriella Fägerlind

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Aktuella ämnen och föreläsningar