Ulrika Westerlund

Ulrika WesterlundFöreläsare, moderator och skribent. I 20 år har Ulrika arbetat med frågor som rör feminism, hbtq-rättigheter, likabehandling och mänskliga rättigheter.

Mellan 2010 och 2016 var Ulrika RFSL:s förbundsordförande. Uppdraget innebar bland annat att driva RFSL:s politiska påverkansarbete framåt, leda styrelsens arbete och ansvara för den externa kommunikationen. Under 2017 var Ulrika regeringens särskilda utredare och lämnade i november 2017 över utredningen ’Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor’ (SOU 2017:92) till ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke. Dessa båda uppdrag har gett Ulrika en gedigen kunskap om hbtq-frågor.
 
Ulrika har tidigare varit bland annat chefredaktör för feministiska tidskriften Bang, projektledare på Forum för levande historia och utredningssekreterare för den kulturpolitiska utredningen Mångfald är framtiden (SOU 2007:50). Hon har också suttit i styrelsen för RFSU och Transgender Europe. Sedan 2016 sitter hon i sektionsstyrelsen för svenska Amnesty. Ulrika är också sedan 2015 en av tolv svenska ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, ett rådgivande EU-organ med civilsamhällesrepresentanter.
 
Ulrika är utbildad journalist från Poppius och har en fil kand i etnologi, litteraturvetenskap och genusvetenskap. Nu läser hon en masterutbildning i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet.