Salah Haghgo

Salah Haghgo
Salahs Haghgos livsberättelse om upplevelser av krig och trauma inspirerar till att det är möjligt med ett liv som handlar om att leva, inte bara överleva.

Salahs Haghgos livsberättelse om upplevelser av krig och trauma inspirerar till att det är möjligt med ett liv som handlar om att leva, inte bara överleva. Hans berättelse liknar helt eller delvis vad många flyktingar har varit med om. Med sin ärliga, egenupplevda och genuina livsberättelser inspirerar han myndigheter och företag att våga ställa frågan om psykisk ohälsa. Salahs föreläsningar pendlar varmt mellan skratt och allvar för att inspirera till tillitsfulla relationer, inkludering, stärkt självledarskap och konsten att börja om.

Med utgångspunkt i varje människas unika upplevelse inspirerar Salah till att förkorta integrationstiden för nyanlända. Det är möjligt att skapa ett bra liv - trots allt. Det är möjligt att börja om och för oss alla möjligt att vara medskapande i ett samhälle där vi pratar med varandra, i stället för om varandra. Han ökar insikten om vikten av olikheter, mångfald och bygger broar för att skapa tillit och förtroende i ett samhälle präglat av öppenhet och dialog.

Salah är en efterfrågad föreläsare med uppdrag hos myndigheter, kommuner och inom näringsliv. Åhörarna får med sig mod och nya perspektiv med högre livskvalité genom ett salutogent förhållningssätt. Du som ledare utvecklar ditt ledarskap med kärlek och kan bygga en kultur som främjar utveckling, med stöd av en öppen och tillåtande arbetsmiljö. Och så den centrala frågan - hur tar man hand om sig själv när andras historier nästan är outhärdliga och hur kan du som möter människor med PTSD undvika att bli sjuk av andras utsatthet och livsupplevelser.

Kontakta Inclusion Academy gällande Salah Haghgo

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.