Fotograf: Jessica Gow
Kristina Gow

Kristina GowFöreläsare, utbildare och expertstöd. Kristina är speciellt intresserad av kulturperspektivet i organisationer, det vill säga de betydelser som påverkas av normer, värderingar och beteende.

Visdom Utbildning grundades 1999 med Kristina Gow som verksamhetsansvarig. Med stort intresse för personlig utveckling har Kristina byggt upp en bred kompetens inom områdena mångfald, jämställdhet, diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och värdebaserat ledarskap. Hon har bland annat utvecklat en process där värderingsövningar och forumspel används för att fördjupa kunskapen om härskartekniker. Kristina har väglett och inspirerat tusentals deltagare till nya tankemönster – för jämställdhet och mångfald, mot diskriminering och fördomar utifrån ett normkritiskt perspektiv. En självklar utgångspunkt för verksamheten hos Visdom Utbildning är övertygelsen om alla människors lika värde och om att olikheter är tillgångar. Områden:
Jämställdhet, mångfald, värdebaserat ledarskap, normkritisk pedagogik, diskriminering, kränkande särbehandling, aktiva åtgärder, härskartekniker, normer och normkritik, hbtq, diskrimineringsgrund kön, diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck, diskrimineringsgrund sexuell läggning, jämställdhetsintegrering, pedagogiskt ledarskap (trainings for trainers)

Kontakta Inclusion Academy gällande Kristina Gow

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Aktuella ämnen och föreläsningar