Kadir Meral

Kadir Meral
Föreläsare, utbildare och underhållare med inriktning på integration, mångfald, inkludering och jämställdhet. Med humor och allvar berör Kadir både hjärta och hjärna.

Att gör en resa från yttersta segregationen till en lyckad integration och etablering är en process som kräver tid, resurser och kunskap. Kadir Meral, som har genomgått denna resa, vet vad han pratar om. Han kom till Sverige i början av 1990-talet från en kurdisk by i Turkiet tillsammans med sina sju syskon och sin analfabetiska mamma. Han lyckades så småningom ta gymnasielärarexamen och fil kand i statskunskap vid Uppsala Universitet. Efter 15 år som gymnasielärare i samhällskunskap och matematik föreläser han idag om integration, etablering och mångfaldsfrågor.

Våren 2019 debuterade han med boken ”Pojken som följer sin skugga” som gestaltar mellanförskapet många ungdomar med utländsk bakgrund lever i. Genom sin unika integrationsresa belyser Kadir Meral de fyra rummens betydelse för integration och etablering: klassrummet, omklädningsrummet, fikarummet och hjärterummet. Kadir är väl påläst och är insatt i dagens stora samhällsfrågor kring integration och mångfald, vilket ger tyngd och bredd vid sidan av hans självupplevda erfarenheter.