Petra Kahn Nord

Petra Kahn NordFöreläsare och kursledare. Fokuserar på minoritet- och religionsfrågor, är diplomerad coach och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kursledare även specialiserad på kommunikationsfrågor och PR.

Inspirerande, lättförståeliga och vetenskapligt förankrade föreläsningar/workshops om vad stress är och hur man bäst bemöter och hanterar stress enligt senaste stressforskningen Alla föreläsningar och workshops blandar vetenskaplig information med utvecklande och roliga övningar som kan lätt appliceras i vardagen och arbetslivet. Konkreta verktyg för att sänka stress och optimera prestationer presenteras.  Under föreläsningar/workshops får deltagarna prova på olika metoder för att sänka stress, prestera bättre och öka välbefinnandet.  Förslag på ämnen för föreläsningar/workshops: 
  • Vad är stress och hur hanterar vi stress på bästa sätt? 
  • Hur ökar vi välmåendet och optimerar samtidigt prestationer?
  • Vad är mindfulness och ACT och hur kan vi bli hjälpta av det?
  • Svåra samtal
  • Välmående, vad är det och vad kan vi förvänta oss av livet?

Kontakta Inclusion Academy gällande Petra Kahn Nord

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.