Marco Vega

Marco Vega
Föreläsare, sexualupplysare och samtalsledare. Bakgrund som projektledare och samtalsterapeut inom kommun och landsting gällande frågor som rör sexualitet, maskulinitet och SRHR.

Marco Vega är reklamaren och kommunikatören som bytte bana och satsade helhjärtat på hälsa. Hälsa i den bredare betydelsen av begreppet. Mer än bara fysisk aktivitet, kost och vila. Den psykiska hälsan som handlar om vad vi tänker samt vad vi känner.

Utöver kropp, tankar och känslor har vi den sociala hälsan som handlar om samhället, grupper och vår känsla av att tillhöra och vara trygga. Sist men inte minst har vi en sexuell hälsa som påverkar oss dagligen. Våra relationer, intimiteten, kärleken, familjer och normer. Det är i mötet mellan dessa fyra aspekter av hälsa som Marco rör sig. Ofta med sexualiteten och relationer som utgångspunkt.

Utöver sina uppdrag som handledare, föreläsare och utbildare är Marco även ledamot i RFSUs förbundsstyrelse (Riksförbundet för Sexuell Upplysning).