Lisa Andersson Tengnér

Lisa Andersson Tengnér
Föreläsare och utbildare. Genuspedagog som föreläser om makt, normer och värdegrund med fokus på genus, jämställdhet och likabehandling.

Med sin bakgrund som ämneslärare, och föreläsare/utbildare sedan 2003, har Lisa stor erfarenhet av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och grupprocesser på alla nivåer.  Lisa har som specialitet att utbilda om hur normer funkar, arbetskulturer skapas, jämställdhet kan göras, förklara vad normmedvetet bemötande är i praktiken och många andra områden som har med att utveckla chefer, medarbetare, lärare, ledare och tränare etc. i att främja lika villkor där de verkar. Lisa är bra på att levandegöra det hon talar om, och använder illustrerande bilder, filmsnuttar och inflikade reflektionsövningar varvat med forskning, styrdokument och lagkrav. Hon talar och illustrerar gärna om hur makt och positioneringar fungerar i möten, en förståelse som är grund för kommunikation och bemötande som är icke-stereotypt och inkluderande. Lisa är utbildad genuspedagog och även i bland annat diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, sexuella trakasserier och våld i nära relationer. Under våren 2018 utges ”Diskrimineringslagen – En handbok för chefer” (Komlitt förlag) som Lisa skrivit tillsammans med Inclusion Academy-konsulterna Matilda Andersson och Frida Ohlsson Sandahl. Boken ”Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik” (2017, Gothia Fortbildning) skrev Lisa tillsammans med Mia Heikkilä, docent i pedagogik.
Områden: Normmedvetet bemötande, sexuella trakasserier, diskriminering, jämställdhet, normkritisk pedagogik, genuspedagogik, normer och inkluderande bemötande.