Åsa Gustafsson

Åsa GustafssonFöreläsare och utbildare med flera års erfarenhet av att utveckla metoder och tips för tillgängliga och inkluderande organisationer.

Missar du kompetens, kunder eller medlemmar? Med mångfald och tillgänglighet tar du tillvara på kompetens både hos nya och nuvarande anställda. Få högre lönsamhet, öka kundnöjdheten och bli en mer attraktiv arbetsgivare med Futurista och Åsa Gustafsson. Åsa är företagsekonom, konsult och föreläsare. Hon har flera års erfarenhet av att utveckla metoder och tips för tillgängliga och inkluderande organisationer. Författare till boken ”10 tips för tillgänglighet” och snart till boken ”10 tips för mångfald – hur företag kan bli bättre på kulturell mångfald, jämlikhet och tillgänglighet.” Åsa brinner för att strategiskt och praktiskt jobba med mångfald och tillgänglighet som ett kvalitetsarbete som både individer och företag tjänar på. Sagt om Åsa
"Proffsig och kunnig!" Maria Hulth, Jämställt "Åsas föreläsning var enkel att ta till sig och pedagogisk upplagt. Vi fick många tips på en timme på hur vi kan göra både vår styrelse och organisation tillgänglig för fler!" Lovisa Persson, Ordförande Vi Unga. Åsa håller även utbildning tillsammans med Anna Bergholtz i kursen Inkludera mera!
www.futurista.se/inkluderamera "Vi är så nöjda att gå utbildningen i Mångfald och Tillgänglighet. Vi har fått en större medvetenhet om frågorna och hur viktigt det är med till exempel rätt utrustning i kursverksamhet. Anna och Åsa kompletterar varandra fint med olika perspektiv och erfarenheter." Kristina Heyman och Annica Palmér, Finansförbundet. Områden:
Mångfald, ledarskap, aktiva åtgärder, tillgänglighet, härskartekniker, normer och normkritik, diskrimineringsgrund funktionsnedsättning, tillgänglig kommunikation, inkluderande och god psykosocial arbetsmiljö