Marcus Gustavsson

Marcus Gustavsson
Föreläsare, utbildare och moderator. Har många års erfarenhet av chefs- och ledarroller inom offentlig sektor, fackföreningsrörelsen och ideella organisationer.

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet av chefs- och ledarskapsroller inom både äldreomsorg, fackföreningsrörelsen och ideella organisationer. Han brinner för allas rätt att få vara sig själv och bli respekterade för det. Han har under många år arbetat för att öka kunskaperna om hur normer påverkar hur vi tänker och beter oss, om hur diskriminering yttrar sig och om tecken som kan tyda på att någon blir utsatt för våld i sin relation. Och om hur man når framgång i arbetet för att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Marcus har en hög kunskap om lagar och övrigt regelverk som styr arbetslivet. Hans föreläsningar, kurser och utbildningar präglas av fakta, forskning, humor och mycket hjärta. Han delar generöst med sig av alla sina framgångar och motgångar. Marcus utför sina uppdrag både på plats och digitalt utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Kontakta Inclusion Academy gällande Marcus Gustavsson

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.