Lisa Andersson Tengnér

Lisa Andersson Tengnér
Beteendevetare och genuspedagog som föreläser och utbildar om diskrimineringslagens krav, inkluderande bemötande och sexuella trakasserier.

Lisa har stor erfarenhet av att föreläsa om bemötandenormer, makt, inkludering, härskartekniker och värdegrund samt förankra arbetsplatsers likabehandlingspolicy på alla typer av arbetsplatser, myndigheter, domstolar, skolor mm.

Med sin bakgrund som ämneslärare, och föreläsare/utbildare sedan 2003, har Lisa stor erfarenhet av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och grupprocesser på alla nivåer. Lisa anlitas ofta i syfte att utbilda om hur normer funkar, arbetskulturer skapas, jämställdhet kan göras, förklara vad normmedvetet bemötande är i praktiken och många andra områden som har med att utveckla chefer, medarbetare, lärare, ledare och tränare etc. i att främja lika villkor där de verkar.

Lisa är bra på att levandegöra det hon talar om och använder illustrerande bilder, filmsnuttar och inflikade reflektionsövningar varvat med forskning, styrdokument och lagkrav. Hon talar och illustrerar gärna om hur makt och positioneringar fungerar i möten, en förståelse som är grund för kommunikation och bemötande som är icke-stereotypt och inkluderande

Lisa är utbildad genuspedagog och även utbildad i diskrimineringsrätt, normkritisk pedagogik, sexuella trakasserier, konflikthantering och våld i nära relationer. Lisa är en av författarna till ”Diskrimineringslagen – En handbok för chefer” (Komlitt förlag, 2018) som Lisa skrivit tillsammans med Frida Ohlsson Sandahl, som även hon är en konsult hos Inclusion Academy. Boken ”Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik” (2017, Gothia Fortbildning) skrev Lisa tillsammans med Mia Heikkilä, docent i pedagogik. Områden: Normmedvetet bemötande, sexuella trakasserier, härskartekniker, inkludering , diskriminering, jämställdhet, normkritisk pedagogik, genuspedagogik, normer och inkluderande bemötande.

Kontakta Inclusion Academy gällande Lisa Andersson Tengnér

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.