Gabriella Fägerlind

Gabriella Fägerlind
Organisationskonsult som arbetat med fokus på jämställdhet, mångfald, inkludering och arbetslivet sedan 1999.

Gabriella Fägerlind arbetar som organisationskonsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i arbetslivet sedan 1999. Hon har bred erfarenhet, från privat och offentlig sektor, av att utbilda och av rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. I sina utbildningar blandar hon teori, forskning med praktiska exempel och lägger vikt vid interaktion med, och mellan, deltagarna. Gabriella är aktuell med boken "Mångfald i praktiken - handbok för inkluderande arbetsplatser" som kom ut i januari 2024.

Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola. Hon är industridoktorand på KTH sedan några år. 1996-1998 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Ann Arbor, MI, USA och bevakade arbetslivsfrågor i USA. Hon skrev bland annat en rapport om Best Practice i mångfaldsarbete i USA.

Gabriella anlitas ofta för learning talks för all personal eller som rådgivande partner till lednings- och styrgrupper.

Kontakta Inclusion Academy gällande Gabriella Fägerlind

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.