Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen
En bok om rättighetsarbete i ideella organisationer.

Arbetet för inkludering är en del av en förenings organisationsutveckling och den här boken är framtagen för att hjälpa föreningslivet att vidga perspektiven så att fler känner sig inkluderade och kan ta del av verksamheten. Rättighetsarbete handlar inte om att ta bort olikheter – det handlar om att addera möjligheter och att säkerställa mänskliga rättigheter. Boken fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet. Den utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Genomgående finns tips på hur ideella organisationer kan arbeta vidare med frågorna. En omfattande ordlista förklarar begrepp och vägleder läsaren. Ordlistan kan också fungera som ett stöd i det fortsatta rättighetsarbetet. Boken ger verktyg och inspiration till de som är i början av arbetet. Samtidigt ger den fördjupad kunskap till de som vill utvecklas och bli ännu bättre på jämställdhetsarbete eller inkluderande kommunikation. Köp den via Idealistas förslag:
www.logistikteamet.se/idealistas/merinfo/87003-05-9/Inkludera

Kontakta Inclusion Academy gällande Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.