Arbeta med jämställdhet i förskolan: med normmedveten pedagogik

Arbeta med jämställdhet i förskolan: med normmedveten pedagogik
Hur ska förskolan arbeta för att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn i den pedagogiska verksamheten? Först och främst kräver det förståelse för vad jämställdhet och normer är och hur det kan genomsyra arbetet i förskolan. Boken ger dig kunskap, verktyg och inspiration kring jämställdhetsarbete och bygger på exempel från olika förskolor. Begrepp som genus, jämställdhet, normer och normkritik förklaras och konkretiseras genom exempel och forskning. Författarna belyser språk, bemötande, lek och lärande ur ett jämställdhetsperspektiv. Boken fungerar som ett stöd för reflektion kring jämställdhet och kan användas både i starten och i det fortsatta arbetet med att främja lika villkor och inkludering av alla barn. Lisa Andersson Tengnér är genuspedagog med lång erfarenhet som föreläsare och handledare för pedagoger i förskola och skola. Mia Heikkilä är docent i pedagogik vid Mälardalens högskola och utbildar och forskar om lek, lärande, genus och normer i förskola och hos yngre barn.

Kontakta Inclusion Academy gällande Arbeta med jämställdhet i förskolan: med normmedveten pedagogik

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.