Impra/Ordrum

Sedan 2015 är Impra en del av utbildningsföretaget Ordrum AB. Vi erbjuder företag, myndigheter, offentlig sektor och organisationer kurser och föreläsningar på tema mellanmänsklig kommunikation. Det kan handla om att tala inför grupp, om internt eller externt bemötande. Då pratar vi ibland också härskartekniker. Vi tränar också svåra möten. Det kan handla om att med hjälp av oss öva konsten att leda ett samtal: t ill exempel ett lönesamtal eller om att i vården bemöta en arg patient eller lämna ett dödsbud till en anhörig.
Vi erbjuder både färdiga koncept och skräddarsydda lösningar utifrån uppdragsgivarnas behov och önskemål. Här kan du läsa mer om två av våra tjänster: kommunikationslabbet och bemötandeföreläsningar. Vår utgångspunkt är att alla, utifrån förmåga och förutsättningar, kan ta ansvar för sin egen kommunikation. Målet att öka människors kunskap och medvetenhet om kommunikativa villkor. Impra grundades 2006 av Camilla Rönngren, Fredrik Mattsson, Mia Peterson och Maria Flink. Idag arbetar Camilla, Fredrik och Mia i Ordrum.

Bland uppdragsgivare under åren återfinns: Karolinska Institutet, SSAB, Södersjukhuset, Uppsala kommun, Söderenergi, Uppsala universitet, Pfizer, Öhrlings, Svenska kyrkan, Regeringskansliet, Länsstyrelsen i Uppsala län, Akademiska sjukhuset, SLU, SVA, FOI, Upplandsmuseet, Skolverket m. fl.

Ordrum AB
Rosengatan 2 A
413 10 Göteborg
031 743 34 40 (vxl)
www.ordrum.se

Fredrik Mattsson är stationerad i Uppsala och nås direkt på 0706 76 88 76.

Läs om nyutkomna Skrivarkokboken på www.skrivarkokboken.se