Om Inclusion Academy

Inclusion Academy är ett nätverk för oss som vill öka vår kunskap och utbyta erfarenheter och lärdomar av inkluderingsarbete. Vi tror på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lärande. Vårt kundnätverk är öppet för alla som varit kunder, är kunder eller vill bli kunder hos oss eller någon av våra konsulter. Du kan gå med och på det sättet öka din kunskap men också sprida dina egna erfarenheter och vidga dina egna nätverk och kretsar. Alla kunder som vill lite mer, som verkligen vill lära sig mer och vill dela med sig, passar i vårt nätverk.

Inclusion Academy initierades av företagarna Charlotte Signahl, Ergin Özdemir, Sofia Karlsson och Matilda Andersson. Visionen är att att samla ihop den bästa kompetensen inom mångfalds- och inkluderingsfrågor och erbjuda kunder kunskap och stöd i deras inkluderingsarbete.

Intervju med Charlotte Signahl som är en av initiativtagarna till Inclusion Academy

Varför startade ni Inclusion Academy?

Mest för att vi fick så många frågor om tips på andra bra konsulter och att vi så gärna ville visa upp hur många bra det finns. Efter att ha jobbat med normer, mänskliga rättigheter och inkludering sedan slutet av 1990-talet så har jag sett hur området har förändrats. Fler kan mer. Det fungerar inte längre med en lite allmän föreläsning om mångfald utan kunderna kräver mer. Det känns så roligt att den generella kunskapen ökat och då kan vi äntligen erbjuda mer specialiserade tjänster så som en moderator med normkritiska inkluderande glasögon, en jämställdhetsintegreringskonsult med normkritisk kompetens som gör att arbetet inte bara gynnar till exempel vita heterosexuella kvinnor eller en journalist med kunskaper som gör att de texter som produceras blir relevanta för fler.

Vi tänker att kunskap är en viktig faktor för ett lyckat inkluderingsarbete och där för valde vi namnet Academy. Vi tror att kunskap och erfarenheter även kan delas av våra kunder direkt mellan varandra inte bara från alla fåra experter och konsulter till kunderna. Våra kunder är mycket kompetenta och vi lär oss lika mycket av dem som de av oss.

Vilka får vara med i kunskapsnätverket?

Alla kunder som vill lite mer, som verkligen vill lära sig mer och vill dela med sig. Oftast bjuds de in efter att de varit kunder hos oss men det går även att gå med genom att ansöka. Som medlem i kunskapsnätverket får man tillgång till omvärldsbevakningar, inbjudningar till kunskapsseminarier och andra event, nyheter, samt tips och råd från våra experter. Man får också möjlighet att dela med sig av egna idéer och lära sig av andras erfarenheter av inkluderingsarbete.  

Vad krävs för att vara konsult?

Dokumenterad erfarenhet, kvalitet och rätt attityd.

Under åren har vi alla samarbetat med olika personer och erfarenheten är att många vill men att vissa får bättre utvärderingar och nöjdare kunder än andra. När vi jobbat med någon vi tycker är riktigt bra så frågar vi om den vill vara med. Konsulterna har inte samma åsikter eller kompetenser, vi vill erbjuda en mångfald av vinklar, kunskaper och tjänster. Alla uppdrag som utförs i namnet av Inclusion Academy utvärderas och om någon får dåliga utvärderingar så kommer vi plocka bort den. Konsulterna har väldigt lång erfarenhet inom området men några är relativt nya som konsulter, de kanske har varit anställda förut.

En viktig sak är attityden hos konsulterna. Om till exempel någon deltagare upplever skuld efter en utbildningsinsats så har vi misslyckats. Alla, verkligen alla, ska känna att de har fått kunskaper som gör att de kan bidra till en mer inkluderande värld och att de känner at de själva fått verktyg som gör att de kan stå upp mot diskriminering eller exkludering som drabbat dem eller någon i deras närhet. Vi jobbar inte med ”blaming”, vi vet att detta är ett obekvämt område och ibland skaver det till i oss alla. Vi ska älska våra deltagare till trygghet och därmed mod att förändras.

En annan viktig sak är att konsulterna bjuder in sina finaste kunder och delar med sig av och till dem. Så länge det finns diskriminering och okunskap så finns det ingen konkurrens, alla som är med är väldigt generösa personer.

Ingen av konsulterna är perfekt. Senaste veckorna har jag lyckats att uttrycka mig exkluderande mot både en kund och några av konsulterna, jag har lyckats sprida felaktig fakta och jag har glömt att återkoppla en viktig sak. Så är det men med hjälp av nätverket har jag fått syn på alla dessa händelser och jag har kunnat både räta till det och jag har lärt mig massor.

Vad erbjuds en konsult?

Främst så erbjuds ett sammanhang som ska leda till ständig utveckling, kunskapsbyggnad och kvalitetssäkring. Vi har en gemensam omvärldsbevakning dit alla konsulter ska bidra och som kommer ut som ett nyhetsmail till alla konsulter en gång i veckan, vi har gemensamma frivilliga utbildningar, vi har ett gemensamt utvärderingssystem, vi har god kunskap om varandra så att vi alltid kan erbjuda en ersättare om vi skulle bli sjuka. Vi har tillgång till en filmstudio där vi till exempel kan göra utbildningsfilmer, vi har en gemensam hemsida som drivs både genom bra optimering och annonser. Vi har en koordinator som snabbt tar kontakt med kunder som hör av sig eller som konsulterna tipsar om. Koordinatorn har koll på oss alla och försöker sätta ihop bra förslag för kunder och konsulter så att rätt person hamnar på rätt uppdrag.

Alla konsulter gör uppdrag både inom Inclusion Academy, helt utanför och tillsammans med andra nätverk, vi ser det som tillgångar och därmed får vi alla ett gemensamt väldigt stort nätverk!