Vad är det för problem med ordet mångfald?

För det första finns det ingen enhetlig definition av begreppet mångfald. För det andra går mångfald inte att mäta, eftersom lagar förhindrar organisationer att upprätta register över vissa uppgifter om sina anställda, medlemmar eller medborgare. För det tredje är det mycket svårt att omvandla alla aspekter inom mångfaldsbegreppet till något meningsfullt.