Vad är det för problem med ordet mångfald?

För det första finns det ingen enhetlig definition av begreppet. För det andra går det inte att mäta då det finns lagar som inte till låter organisationer att föra register över vissa uppgifter om sina anställda, medlemmar eller medborgare och för det tredje är det mycket svårt att omvandla alla aspekter inom mångfaldsbegreppet till något meningsfyllt.