Trakasserier och sexuella trakasserier – var går gränsen?

”Men har du ingen humor?”
 ”Här är jargongen rå men hjärtlig.”
Vem bestämmer vad som är humor och vem definierar hjärtlig? Det är frågor som kan vara bra att ställa sig i ett likabehandlingsarbete.

  • Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

    Exempel: Upprepade kommentarer från övrig personal av rasistisk innebörd till en anställd, liksom ständiga ”skämt” om blonda kvinnor eller utfrysning av en ensam kvinna på en mansdominerad arbetsplats. I det första fallet blir det trakasserier på grund av etnicitet, i det andra fallet trakasserier på grund av kön.

  • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet.

    Exempel: Ovälkomna sexuella inviter är sexuella trakasserier. Detta oavsett om de ”bara” omfattar upprepade, påträngande samtal av sexuell natur eller även innebär kroppsberöring eller uttalade förslag på sexuella möten.