Jämställdhetsintegrering – vem gör det?

Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhet som används i den svenska staten, utöver de aktiva åtgärder som krävs enligt diskrimineringslagstiftningen.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla områden och i alla verksamheter, i stället för att drivas som en enskild fråga. Det är statens utåtriktade verksamhet som står i fokus, inte interna strukturer eller personalens inbördes villkor (som regleras av diskrimineringslagen).

Även om jämställdhetsintegrering är något staten har beslutat att genomföra för just sin verksamhet på departement och myndigheter så finns det ingen som hindrar andra aktörer att inspireras av och arbeta med jämställdhetsintegrering. Egentligen är det just detta som behöver göras inom alla verksamheter där kraven och ambitionen är att personer ska bemötas som individer och få likvärdig service.