Inkludering eller likabehandling, vad är rätt?

Likabehandling leder till mångfald. Ordet likabehandling betonar vilka möjligheter människor får som exempelvis vårdtagare, studenter eller arbetssökande.

Detta ord kan dock vara lite missvisande, eftersom likabehandling låter som att alla ska behandlas exakt lika. Men med likabehandling menas egentligen att människor ska ha lika villkor. Det kan i vissa fall kräva olika behandling, utifrån varje persons individuella förutsättningar.

Likabehandlingsarbete handlar ofta om att upprätta likabehandlings- eller mångfaldsplaner, för att förebygga och förhindra diskriminering. En modernare variant av likabehandling är att tala om hur vi inkluderar istället för att exkludera. Att ha en inkluderingsplan helt enkelt!