Bemötande – ska det heta så och går det att utbilda i?

”Jag vill inte bli bemött, jag vill bli mött!”
”Jag är en kund eller patient – inte en nedsatt kund eller patient. Som kund är det min plånbok och inte min funktionalitet du som säljare ska vara intresserad av!”
Det är tankeväckande kommentarer inifrån funktionsrättsrörelsen.

Bemötandefrågor är viktiga inom alla branscher, från brandskydd och sjukvård till mobilförsäljning och it-support.

Inclusion Academy får många förfrågningar från verksamheter som vill utveckla sitt bemötande. Vi brukar börja med att fundera kring ordens betydelse för att sedan gå vidare till att skapa ett arbetssätt som präglas av service, kundfokus och inkludering.

Genom att tillsammans blanda olika erfarenheter kan vi hitta det som blir unikt för er