Tillgänglighet

Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om att skapa miljöer som är inkluderande, både fysiskt och psykiskt, för alla människor oavsett funktionsvariation.

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl ett möte, verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Numera anses bristande tillgänglighet vara en form av diskriminering, enligt diskrimineringslagen.

Kontakta Inclusion Academy gällande Tillgänglighet

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.