Normkritisk pedagogik

Normkritisk pedagogik
Synliggör och ifrågasätter de normer som styr våra föreställningar och värderingar och uppmuntrar till att granska sin egen position.

Normkritisk pedagogik synliggör och ifrågasätter de normer som styr våra föreställningar och värderingar, synliggör privilegier och uppmuntrar till att granska ens egen position.

Kontakta Inclusion Academy gällande Normkritisk pedagogik

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.