Mångfald

Mångfald
Mångfald är motsatsen till enfald och handlar helt enkelt om en blandning av olikheter och likheter i en grupp människor eller en organisation.

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet mångfald. Många kopplar begreppet till etnisk mångfald, men det kan handla om mycket mer än så. Mångfald är motsatsen till enfald och  handlar helt enkelt om en blandning av olikheter och likheter i en grupp människor eller en organisation. Dessa olikheter kan handla om kön, ålder, sexualitet, etnisk och kulturell bakgrund, funktionsförmåga, socioekonomisk bakgrund, erfarenheter, intressen, egenskaper eller språkkunskaper.

Det finns flera studier som visar att organisationer med större mångfald har möjlighet att nå större framgång än andra organisationer, exempelvis Handelskammarens rapport (2010):

Läs exempelvis Handelskammarens rapport (2010)

eller

Catalyst sammanställning av drygt 70 forskningsstudier (2013)

Läs Catalyst sammanställning av drygt 70 forskningsstudier (2013)

Tips på litteratur

Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling, av Gabriella Fägerlind, Liber (2012)

Kontakta Inclusion Academy gällande Mångfald

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.