HBTQ

HBTQ
HBTQ är en förkortning och ett samlingsnamn som står för Homosexuell, Bisexuell, Transperson och Queer.

HBTQ är en förkortning som står för Homosexuell, Bisexuell, Transperson och Queer. H som står för homosexuell och B som står för bisexuell, handlar om sexuell läggning, alltså vem en person har förmåga att bli kär i eller attraherad av. T står för trans, som handlar om hur en person definierar och uttrycker sitt kön, medan Q står för queer, som kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Läs mer om begreppet HBTQ

Tips på litteratur

Inkludera – jämställdhet och HBTQ i organisationen, av Frida Ohlsson Sandahl, Idealistas förlag (2015)

Kontakta Inclusion Academy gällande HBTQ

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.