Diskriminering

Diskriminering
Definieras i diskrimineringslagen som när en person särbehandlas negativt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering definieras i diskrimineringslagen som när en person särbehandlas negativt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.  Diskrimineringen kan ske direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Läs mer om diskriminering

Kontakta Inclusion Academy gällande Diskriminering

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.