Kvalitets- och mångfaldssäkra rekryteringsprocessen

Kvalitets- och mångfaldssäkra rekryteringsprocessen
Processutveckling och utbildning för att skapa kompetensbaserad och ickediskriminerande rekrytering.

Innehåll

• Genomgång av organisationens nuvarande rekryteringsprocess
• Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen generellt (tex kompetensbaserad rekrytering)
• Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
• Utformning av stöddokument för den reviderade rekryteringsprocessen (på intranät)
• Utbildning av HR-personal och rekryterande chefer

Konsult Gabriella Fägerlind

Kontakta Inclusion Academy gällande Kvalitets- och mångfaldssäkra rekryteringsprocessen

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.