Fotograf: Saga Berlin/Niceguzz
Sandra Dahlén

Sandra Dahlén

Visa video

Föreläsare och utbildare. Har arbetat i snart 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, diskriminering, hbtq-personers rättigheter samt normmedvetna perspektiv.

Numera anlitas Sandra som frilansande konsult, utbildare och skribent över hela landet samt internationellt. Sandra samarbetar med myndigheter, kommuner, landsting, högskolor, olika medier och andra organisationer. Hon gör kortare föreläsningar men träffar även personal- eller chefsgrupper flera gånger för den fördjupning gruppen behöver. Som utbildare har hon med åren utvecklat väldigt värdefulla kunskaper i processledning och föreläsningarna innehåller alltid interaktiva moment. Sandra har läst genusvetenskap och diskrimineringsrätt och tidigare arbetat på RFSU. Hon har bland annat skrivit böckerna "Hetero", "Krokben och utsträckta händer" samt "Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering". Hon är även en av grundarna till Bindprojektet tillsammans med gräsrotsorganisationen NSKK, i en landsbygdsregion utanför Calcutta i Indien. Områden:
Jämställdhet, mångfald, normkritisk pedagogik, normer och normkritik, hbtq, diskrimineringsgrund kön, diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck, diskrimineringsgrund sexuell läggning, jämlikhet – introduktion till alla diskrimineringsgrunder, genus/genus-perspektiv, sexuella trakasserier.