Fotograf: Saga Berlin/Niceguzz
Sandra Dahlén

Sandra Dahlén
Föreläsare och utbildare. Har arbetat i snart 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, diskriminering, hbtq-personers rättigheter samt normmedvetna perspektiv.

Sandra Dahlén beskriver sig själv såhär

Sandra Dahlén har arbetat i snart 20 år med frågor som rör genus, jämlikhet, diskriminering, hbtq-personers rättigheter samt normmedvetna perspektiv. Numera anlitas hon som frilansande konsult, utbildare och skribent över hela landet samt internationellt.

Sandra samarbetar med myndigheter, kommuner, landsting, högskolor, olika medier samt andra organisationer. Hon gör kortare föreläsningar men träffar även personal- eller chefsgrupper flera gånger för den fördjupning gruppen behöver. Som utbildare har hon med åren utvecklat väldigt värdefulla kunskaper i processledning och föreläsningar innehåller alltid interaktiva moment.

Sandra har läst genusvetenskap och diskrimineringsrätt och tidigare arbetat på RFSU. Hon har bland annat skrivit Hetero, Krokben och utsträckta händer samt Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering. Hon är även en av grundarna till Bindprojektet tillsammans med gräsrotsorganisationen NSKK, i en landsbygdsregion utanför Kalkutta i Indien.

Områden:
Jämställdhet, mångfald, normkritisk pedagogik, normer och normkritik, hbtq, diskrimineringsgrund kön, diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck, diskrimineringsgrund sexuell läggning, jämlikhet – introduktion till alla diskrimineringsgrunder, genus/genus-perspektiv, sexuella trakasserier

Fotograf Saga Berlin/Niceguzz

Kontakta Inclusion Academy gällande Sandra Dahlén

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Se även följande