Alan Ali

Alan Ali

Visa video

Föreläsare och utbildare. Fokuserar på socialt arbete kring ämnena maskulinitet, män och feminism, hbtq och integration.

Alan är född i Kurdistan i Irak. Han kom till Sverige som 12-åring efter två års flykt genom Iran, Syrien och Polen tillsammans med familjen. Ett stort motorintresse ledde till studier inom fordonsteknik och arbete som bilmekaniker. Under gymnasietiden drabbades Alan av våld och hot från 1990-talets nazistiska och rasistiska grupperingar i bland annat Skåne. Det ledde Alan till engagemang i olika antirasistiska föreningar och organisationer. Han började föreläsa om rasism och diskriminering utifrån egna erfarenheter som minoritet och flykting i Mellanöstern och Sverige. Alan bytte verkstaden mot högskolebänken. Han studerade internationell migration och etniska relationer, genusvetenskap och mänskliga rättigheter – med fokus på att lägga teorier till livserfarenheter inom samtliga ämnen. Områden: Jämställdhet, mångfald, integration, hbtq, maskulinitet och destruktivt beteende. Feminism ur mannens perspektiv: ”Varför är feminism/jämställdhet viktig för män”!